vietnamcul_vnce

Hội sách quốc tế Bologna tìm kiếm đối tác dịch giả và nhà xuất bản sách thiếu nhi tại Việt Nam

Một năm trước, VNCE đã tiếp cận và nhận được sự hợp tác hàng đầu của các nghệ sĩ quốc tế hàng đầu. Câu hỏi đặt ra là liệu VNCE có thể cung cấp thông tin về các nghệ sĩ Việt Nam làm việc theo phương thức trừu tượng và dựa trên dự án hay không. Điều này dẫn

Hội sách quốc tế Bologna tìm kiếm đối tác dịch giả và nhà xuất bản sách thiếu nhi tại Việt Nam Read More »

Các chương trình giao lưu và trao đổi

Trường Mỹ thuật Đông Dương hay còn gọi là trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam đầu tiên được thành lập vào năm 1925 bởi những người Pháp. Kể từ đó, Việt Nam đã phát triển vượt bậc. Sự chiếm đóng của người Pháp, sau đó là Nhật Bản, sau đó là Pháp, sau đó là Mỹ, Khmer

Các chương trình giao lưu và trao đổi Read More »

Scroll to Top